Report

Site name:
Otok = Gutenwert
Site features:
Specialized settlement, Partly fortified settlement, large settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics, Tool, weapons, Coins
Time span:
1100 - 1500
Settlement:
Drama
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Ledina Drama z Miklavževo cerkvijo seveozahodno ob vasi Drama, Otok v nekdanjem okljuku reke Krke. Opuščen srednjveški freisinški trg .