Report

Site name:
Sv. Jurij
Site features:
there is no elevation, Cult place
Time span:
1000 - 2021
Settlement:
Zagaj
Topographic unit:
Bistrica ob Sotli
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: kapela sv. Jurija na grebenu Svetih gor, Kapela na ozkem grebenu Svetih gor me Marijino cerkvijo in Martinovo kapelo..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi, Če zahodna fasada pripada prvi stavbi je mlajša od obeh napisnih kamnov.