Report

Site name:
Litijska cesta = Hrušica
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction N, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, other household items, Tool, Costume and jewelry
Time span:
780 - 1000
Settlement:
Spodnja Hrušica
Topographic unit:
Ljubljana
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: V križišču pri hiši Litijska 138, Najdišče je rob rečne terase, ki pada proti desnemu bregu Ljubljanice. Je ob starem križišču, kjer se od Litijske ceste odcepi pot, ki gre preko plitvine Ljubljanice pri Fužinskem gradu. Grobovi so razmeščeni v ravnini, terasa sama pa pada proti severu, kar je izjema, ki jo najdemo samo pri rečnih prehodih..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Orientalske jagode v najstarejšem grobu s pridatki kažejo, da ni starejši od druge polovice 8. st. Vsekakor pa je nastal do konca 8. st. Najmlajši so naglavni obročki tipa _0909, ki so v uporabi do okoli 1000. ta razpon potrjujejo tudi štiri C14 datacije.