Report

Site name:
Semesadika in vrtec Gobica (VVZ)
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
400 - 650
Settlement:
Mengeš
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: koordinata je pobrana na S delu kompleksa vrtca Gobica, Gre za večje območje pod hribom Gobavica, kjer je bil leta 1987 na dvorišču podjetja Semesadika odkrit tudi antičen naselbinski objekt, leta 1985 in delno še 1986 pa ob gradnji vzgojnovarstvenega zavoda (VVZ) približno 400 m južneje še 5 povsem podobnih objektov. Gre za v podlago vkopane stavbe, ki so imele stene iz prepletenega vejevja, tlorisi so bili približno pravokotni in veliki pribl. 3 x 4 m..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna,