Report

Site name:
Limberk
Site features:
church, fortificationS
Settlement:
Velika Račna
Topographic unit:
Grosuplje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 42-43