Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2012_x0423a
Time span:
830 - 1000
Number:
2
Grave depth from:
0.15 m
Grave depth to:
0.15 m
Grave features:
human, metal artefact in the filling, pottery in the filling, burial (not mound), head circlet
Body ID:
2012_0423
Min age:
20
Max age:
30
Body features:
bones partially rearranged, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 2012_x0423a (L04) Grobna jama. Obris ni bil prepoznaven, gl. 0,15 m. N. v. lobanje 383,68 m. Zasutje. V polnilu grobov 2012_x0423a in 2012_x0423b je bil odlomek bronaste zakovice (PN 2665) in odlomki lončenine (9 prazgodovina, 1 antika). Okostje. Ženska, 20-30 let. Našli so nekaj premetanih kosti. Pridatki. V polnilu grobov 2012_x0423a in 2012_x0423b (glej komentar) je bil pri mokrem sejanju najden naglavni obroček (1) (1) Poškodovan bronast naglavni obroček belobrdskega tipa. Ulit obesek posnema zrnjenje in ima naknadno vstavljen locen (deb. 1,9 mm), ki je zlomljen. Ohranjen je vlivni šiv. Mere: š. 20,0 mm, v. 38,0 mm, deb. 4,5 mm, t. 3,4 g. Inv. št. GM KFC 5496 (PN 2658). Opomba. Kosti grobov 2012_x0423a in 2012_x0423b so ležale med zidom kanala na severu [SE 4452] in robom arheološkega izkopa leta 1965 [SE 2482]. Na terenu so jih razumeli kot en grob 2012_x0423 in jih tako tudi dokumentirali. V Zagrebu so v tem grobu določili kosti dveh oseb, moškega (predvsem kosti spodnjega dela leve noge) in ženske. Terenska fotografija kaže, da gre za jami dveh različno globokih grobov. Kosti noge so bile v vzhodnem, kosti gornjega dela telesa (ženska) pa v zahodnem. Izkop leta 1965 je v tolikšni meri uničil stik obeh grobov, da njuno stratigrafsko razmerje ni razvidno. Komentar. Sestava okostij in njuna lega ob kanalu je po načrtu grobov (Pleterski, Štular, Belak 2016, 290) skladna z grobovoma 1965_z0263 in 1965_z0264 (Pleterski, Štular, Belak 2016, 114). Tedaj so ob kanalu, ki naj bi uničil levi del okostja groba 1965_z0263 (moški, 40-50 let), zahodno ob slednjem našli še premetane kosti, ki jim niso znali določiti spola in starosti (grob 1965_z0264). Ker je bila v grobu 2012_x0423b, tik ob kanalu, najdena leva noga (moški 40-50 let), lahko zanesljivo poistovetimo grobove. Grob 2012_x0423a je isti kot 1965_z0264 in grob 2012_x0423b je isti kot 1965_z0263. Ker je bila grobna jama groba 1965_z0264 globlja in ker gre tam za prekopane ženske kosti, je precej verjetno, da naglavni obroček (1) pripada temu grobu. Če združimo podatke iz let 1965 in 2012, je verjetno, da je okostje groba 1965_z0263/2012_x0423b segalo preko kosti groba 1965_z0264/2012_x0423a.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 317