Report

Site name:
sv. Hilarij = sv. Volarij = sv. Volar
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 650
Settlement:
Kred
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na hribnu nad Nadižo je bila utrjena prazgodovinska naselbina. V špranji v bližini cerkve sv. Volarja so bili najdeni srednjeveški železni predmeti. Domnevajo, da so bili predmeti izkiopani v bližini in potem odloženi v špranjo, torej da ne gre za zakladno najdbo (Mlinar, Knavs 2007, 169-170). Poleg tega so s hriba poznane še posamične najdbe (npr. železna tesača, glej Mlinar, Gerbec, Laharnar 2014, kat. Št. 60), ki spadajo v poznorimsko obdobje. Hrib je bil očitno poseljen tako v pozni antiki kot v zgo????????????V???????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi,