Report

Site name:
Sv. Martin
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
950 - 2021
Settlement:
Šmartno pri Slovenjem Gradcu
Topographic unit:
Šmartno pri Slovenjem Gradcu
Topographic area:
Slovenj Gradec
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Martina, Cerkev stoji v poplavni ravnici Mislinje in je dala ime okolni vasi..Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, privzeto po objavi, po stari objavi, Hoefler datira nastanek Sv. Martina v tretjo četrtino 10. st.