Report

Site name:
(grobovi)
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
350 - 450
Settlement:
Rabelčja vas
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Z območja Rabelčje vasi je poznanih več skupin poznorimskih grobov, vkopanih v rimske ruševine..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja