Report

Site name:
Boršt pri Gojačah
Site features:
a burial ground without a church, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
600 - 800
Hamlet:
Boršt
Settlement:
Gojače
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Glavniki kot pridatki v grobovih se na območju t. i. barbariziranih grobišč Istre pojavljajo v 7. in 8. stoletju. Skupaj z deli karolinške konjeniške opreme in noše iz 2. polovice 8. stoletja se grobišče datira v 7. in 8. stoletje..Opis lokacije in najdišča: pašnik Boršt, nekdanji peskokop, ledina Zelena peč, 1479/1, k.o. Gojače, Severozahdono od vasi Gojače, na ledini Boršt, so domačini spomladi leta 1949 naleteli na 6 grobov (Kastelic 1952-53, 89-91). Jeseni istega leta je NM iz Ljubljane tam odkopal še 4 grobove (Svoljšak in Knific 1976, 12 in 54). Spomladi leta 1974 so izkopali več sond na območju grobišča v neposredni, do 40 m oddaljeni okolici in pri tem (v sondi 5) odkrili še 2 grobova (Svoljšak in Knific 1976,12; pril. 3). Celotno grobišče, razen domnevnega groba pod Zeleno pečjo (zanj gl. v nadaljevanju), tvorita dve prost ?