Report

Site name:
Stari grad
Site features:
settlement
Settlement:
Celje
Topographic unit:
Celje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Bregant Tatjana Celje, Stari grad Varstvo spomenikov 17-19/1 Ljubljana 1974 168-169, 231-233
Bregant Tatjana Raziskovanje na Starem gradu nad Celjem 1972. leta Celjski zbornik 1973-74 Celje 1974 274-283
Bregant Tatjana Stari grad nad Celjem.Raziskovanja v letih 1973 in 1974. Poizkus rekonstrukcije rasti grajskega jedra Ljubljana 1977
Ciglenečki Slavko Tinje nad Loko pri Žusmu in problem raziskovanja slovanskih naselbin v Sloveniji.Tinje über Loka bei Žusem und das Problem der Erforschung slawischer Siedlungen in Slowenien Arheološki vestnik 33 Ljubljana 1982 179
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 37
Karo Špela Die Typologie der frühmittelalterlichen Steigbügel aus slowenischen Fundorten Archaeologica Slovaca Monographiae VII Nitra 2004 167-173