Report

Site name:
Humek
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Dobova
Topographic unit:
Dobova
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
25.5.2007 je Andreju Petra Turk, ki je gradivo obdelala za dipl. nalogo, predala kopijo dokumentacije za leto 1981 (opis grobov, pridatkov, terenske risbe in fotografije ter risbe predmetov). Vse je pri nas v arhivu (Arhiv Iza, inv. št. TA 70).

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Guštin Mitja Dobova Varstvo spomenikov 24 Ljubljana 1982 190-191
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 283
Knific Timotej Lončenina v zgodnjesrednjeveških grobovih na Slovenskem. Keramik aus den frühmittelalterlichen Gräbern in Slowenien Zgodnji Slovani. Zgodnjesrednjeveška lončenina na obrobju vzhodnih Alp. Die frühen Slawen. Frühmittelalterliche Keramik am Rand der Ostalpen Ljubljana 2002 123
Turk Petra Dobova - Humek. Antično in zgodnjesrednjeveško grobišče Diplomsko delo, Filozofska fak., Odd. za arheologijo Ljubljana 2005