Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_p0013
Number:
1
Grave features:
pit only
Grave description:
Pod tem zidom so skeleti oziroma grobovi štev. 11, 12, 13, 14 in 15. Skeleti 11, 12, 13 in 14 se nahajajo ob vzodni strani zidu. Skeleti 12, 13 in 14 imajo pod zidom samo glave. Grobova 12 in 13 K. Skeleta sta pokopana v istem položaju kot skeleta štev. 32 in 33. Zgoraj pokopani drži na desni strani nižje ležečega. Noge gornjega ne ležijo na nogah spodnjega temveč so nekoliko odmaknjene od njega. Zgoraj ležeči skelet ima desno roko v hipogastrični legi. Leva leži oh trupu. Skelet 12 je bil dolg 1,43 m, akromiom 0,33, ilion 0,33, humerus 0,28, ulna 0,24, femur 0,39, tibia 0,34. Ob levi in desni strani glave skeleta 12 je ležal po 1 uhan in 1 obsenčni obroček. Skeleta sta ležala v smeri SZ-JV. Grobna jama je bila vkopana v konglomerat. Skeleta sta ležala tik pod zidom C. Opis predmetov: Uhan Inv. štev.T.sl. glej dodatek.) Uhan, Inv. št.T.sl. (glej dodatek). Obsenčni obroček Inv. št.T. sl. glej dodatek). Stratigrafski odnos: zaradi nekdanje zelo razgibane konfiguracije konglomerata skelet 30 leži 25 cm globlje od groba K 12 in 13. Slednja pa sta bila še globlje pokopana kot 14,32 in 33.