Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
2011_x0219
Number:
1
Grave features:
human, pottery in the filling, burial (not mound)
Body ID:
2011_0219
Body features:
partially preserved, _NO visible grave goods
Grave description:
Grob 2011_x0219 (F13) Grobna jama. Vkopana je v ilovnato osnovo, ob severnem robu sta večja prodnika. N. v. dna 382,71 m. Zasutje. Odlomek poznosrednjeveške ali novoveške lončenine. Okostje. Ni podatkov. Okostje ni bilo izkopano. Dokumentirali so kosti glave. Pridatki. Brez pridatkov. Opomba. Okostje je poškodoval grob 2011_x0214, grobna jama sega pod vkop cevi za meteorno vodo.
Body description:
skelet ni bil izkopan.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 230