Report

Site name:
Gradec
Site features:
Elevation, cemetery
Time span:
400 - 550
Settlement:
Mihovo
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Ob vzhodni strani cerkve je bilo odkritih 7 grobov, ena grobnica pa znotraj cerkve.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, po stari objavi, Trije grobovi so C14 datirani, razponi so od konca 4. do sredine 6. st