Report

Site name:
Hemmaberg - Junska gora
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 60-150 graves, direction SE, Slope - burial ground, Elevation, cemetery, Costume and jewelry
Time span:
380 - 650
Settlement:
Slowenjach - Slovenje
Topographic unit:
Globasnitz - Globasnica
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, Grobišče prebivalcev sosednje poznoantične naselbine, opravili so več C14 datacij..Opis lokacije in najdišča: parkirišče za obiskovalce vrha Junske gore, Na jugovzhodnem pobočju grebena jugozahodno od vrha z naselbino..Natančnost lokacije: natančna lokacija