Report

Site name:
Kanzianiberg - Škocijan
Site features:
Elevation, Single find, other finds
Time span:
740 - 780
Settlement:
Mallestig - Malošče
Topographic unit:
Finkenstein - (Malošče) Bekštanj
Topographic area:
Villach-Land - Beljak-okolica
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Opis lokacije in najdišča: Kot najdišče je naveden Kanzianiberg - Škocjan, Če res s Škocjana, gre za prostor poznoantične višinske utrdbe. Vendar ni nemogoče, da gre tudi za prostor severnega obronka Škocjana (ime po cerkvi vrh hriba), ki se imenuje Gračanca..Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Falko Daim datira v sredino do tretjo četrtino 8. st. Erik Szameit v zadnjo tretjino 8. st. ali v prvo tretjino 9. st. Neeke Fraenkel-Schoorl pa v 9. ali 10 st.