Report

Site name:
Minoritski samostan
Site features:
Terrace edge / embankment, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1050 - 1200
Settlement:
Maribor
Topographic unit:
Maribor
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na rečni terasi, ok. 40 m od brega Drave.,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb,