Report

Site name:
Molnik
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Cremation grave, Barrows, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Elevation, cemetery, Ceramics
Time span:
700 - 800
Settlement:
Podmolnik
Topographic unit:
Polje
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: severozahodno greben Molnika, takoj zunaj naselja južno ob poti, ki gre proti Orlam, Na severozahodnem grebenu Molnika takoj zunaj naselja je skupina prazgodovinskih gomil. V Gomilo 13 sta bili drugotno vkopani dve žari z ostanki žganine in sežganih kosti (gr. 4 in gr. 5)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), po stari objavi, Žari imata zelo izvihani ustji S3 in bi lahko pripadali 8. st.