Report

Site name:
Sv. Radegunda
Site features:
church, there is no elevation, Cult place
Time span:
1100 - 2021
Settlement:
Breg
Topographic unit:
Žirovnica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: cerkev sv. Radegunde, Ravnina severovzhodno od vasi. Cerkev je nekoč stala na travniku 150 m severovzhodno od vasi. Morda je na izbiro prostora vplivalo morebitno tedaj še živo izročilo o stari vasi (glej zapis o poznoantičnem naselju)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Ohranjeni so deli romanske ladje in temelji romanske apside.