Report

Site name:
Križanščica
Site features:
burials next to / in the church, cemetery up to 500 m from the village, Cremation grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), Slope - burial ground, agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, Single find, Ceramics, Animal bones
Time span:
500 - 1000
Settlement:
Bratonci
Topographic unit:
Beltinci
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Njivske površine med južnim robom vasi Bratonci in levim bregom potoka Dobel., 658/0, k. o. Bratonci,.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, V lit. omemba, da je med prazg. tudi za nekaj odlomkov zgsrv. lončenine..Premalo podatkov za opis!