Report

Site name:
Tonovcov grad
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
470 - 625
Settlement:
Kobarid
Topographic unit:
Kobarid
Topographic area:
Tolmin
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: ,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: stoječi stavbni ostanki, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Cerkve so bile verjetno postavljene konec 5. st. in v uporabi še v prvih desetletjih 7. st.