Report

Site name:
Sv. Primož
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
400 - 650
Settlement:
Sv. Primož
Topographic unit:
Kamniška Bistrica
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Prostor okrog cerkva Sv. Primoža in sv. Petra, Obronek s Sv. Primožem in Sv. Petrom je na južnem pobočju Ravnega hriba nad Črno. Pod cerkvijo so vidne terase, ki se ujemajo z njivami in mejo travnika po franciscejskem katastru..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: , privzeto po objavi, po stari objavi, Cevc (1997) navaja Sv. Primoža kot poznoantično višinsko naselbino. Najdbe niso poznane.