Report

Site name:
Črnile
Site features:
Terrace edge / embankment, Single find, Ceramics
Time span:
650 - 1000
Settlement:
Leskovec pri Krškem
Topographic unit:
Leskovec pri Krškem
Topographic area:
Krškem
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Na rodovitni terasi Črnile, vzhodno ob naselju Leskovec pri Krškem. Tik nad nekdanjim desnim pritokom potoka Pašnik., danes 900/1 k. o. Leskovec Pri Krškem, Črnile so ledinsko ime za konglomeratno teraso najrodovitnejšega zemljiškega jedra naselja Leskovec pri Krškem. Položna terasa se na vzhodu s strmimi in ponekod odprtimi konglomeratnimi brežinami na predelu Homc, spusti na ravnico zgornjepoleistocenske terase. Severno stran terase je še v prejšnjem stoletju omejeval potok - desni pritok Pašnika. Celotno območje je veččasovno arheološko najdišče, ki obsega prazgodovinske, rimske, (zgodnje)srednjeveške in novoveške najdbe (Pergar in Rihter 2008). V poročilu.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), po stari objavi,