Report

Site name:
Otok na Bledu (Sv. Marija)
Site features:
church, flat graveyard, cemetery
Time span:
800 - 1100
Settlement:
Bled-Mlino
Topographic unit:
Bled
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Šribar Vinko Ostrvo, Bled Arheološki pregled 4 Beograd 1962 240-245
Šribar Vinko Bled - Otok Varstvo spomenikov 9, 1962-64 Ljubljana 1965 161
Šribar Vinko Arheološka raziskovanja na Blejskem otoku Varstvo spomenikov 10, 1965 Ljubljana 1966 154-159
Šribar Vinko Tisoč let slovenske arhitekture na Blejskem otoku Sinteza 5-6 1967 60-64
Šribar Vinko Blejski otok 1971
Šribar Vinko Blejski otok - oris arheološkega izkopavanja Ljubljana 1971
Šribar Vinko K dataciji zgodnjesrednjeveške cerkvene arhitekture na Slovenskem. Zur Datierung der frühmittelalterlichen Kirchenarchitektur in Slowenien Arheološki vestnik 23 Ljubljana 1972 384-396
Šašel Jaro, Valič Andrej Bled Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 162
Stopar Ivan Karolinška arhitektura na Slovenskem Razprave Filozofske fakultete Ljubljana 1987 41, 68
Pleterski Andrej Strukture tridelne ideologije v prostoru pri Slovanih. Räumliche Strukturen einer dreiteiligen Ideologie bei den Slawen Zgodovinski časopis 50/2 Ljubljana 1996 172-174
Leben Seljak Petra Antropološka analiza poznonatičnih in srednjeveških grobišč Bleda in okolice Univ. V Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za biologijo (doktorska disertacija) Ljubljana 1996 22, 85-101, 171-207
Leben-Seljak Petra, Štefančič Marija Adult mortality and biodynamic characteristics in the Early Middle Ages population at Bled, Slovenia Varaibility and Evolution 7 1999 65-77
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 362
Knific Timotej Arheološki sledovi blejskih prebivalcev iz pozne antike in zgodnjega srednjega veka Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 107-108
Štih Peter Prva omemba Bleda v pisnih virih. Listina kralja Henrika II. za briksenškega škofa Albuina z dne 10. aprila 1004 (D.H.II.67) Bled tisoč let - Blejski zbornik 2004 Radovljica 2004 7-34
Vomer Gojkovič Mojca, Perko Verena Pribor za pisanje i pismenost kao izvor podataka o stupnju romanizacije (rana antika) i pokrštavanja (kasna antika i slavika) na području današnje Slovenije Histria Antiqua 14 Pula 2006 102-103
Gleirscher Paul Frühmittelalterlicher Kirchenbau zwischen Salzburg und Aquileia Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 22 Wien 2006 61-80
Pleterski Andrej Kulturni genom. Prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe Studia Mythologica Slavica – Supplementa, Supplementum 10 Ljubljana 2014 212-213
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Höfler Janez Lastniške cerkve zgodnjega srednjega veka na Gorenjskem in njihovo zgodovinsko ozadje. Propreitary churches of the Early Middle Ages in upper Carniola and their historical background Varstvo spomenikov. Journal for the Protection of Monuments, 49 Ljubljana 2016 67
Brezigar Barbara, Josipović Draško Arheološka raziskava v mali zakristiji cerkve Marijinega vnebovzetja na Blejskem otoku (EŠD 5287, 25) Arheologija v letu 2016. Dediščina za javnost Ljubljana 2017 8