Report

Site name:
Vipota
Site features:
Elevation, settlement, Building equipment, non-ceramic vessels, Tool, weapons, other finds
Time span:
350 - 600
Settlement:
Pečovnik
Topographic unit:
Celje
Topographic area:
Celje
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Strm hrib s prepadnimi stenami 3 km od celja, vzhodno nad Savinjo., Hrib s strmimi skalnimi stenami, ki so prepadne na Z in južni strani, nekoliko manj strme pa na severni. Vhod v naselbino je v JZ vogalu. Na vrhu je ozek greben vel. cca. 10 x 70 m, na njegovi sredini je večji obzidan prostor..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Glede na najdbe je bila poselitev bolj intenzivna v 2. polovici 4. in v 5. st. Nekaj najdb kaže tudi na 6. st., vendar so redkejše..Natančnost lokacije: natančna lokacija