Report

Site name:
farna cerkev = župna cerkev = Titov trg = sv. Kancijan
Settlement:
Kranj
Topographic unit:
Kranj
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Grave code:
1953_z0001
Time span:
870 - 960
Number:
1
Grave features:
human, burial (not mound), head circlet, ring
Body ID:
1953_z0001
Body features:
other marks on skeleton, visible grave goods, female
Grave description:
Grob 1953_z0001 Grobna jama. Ni podatkov Zasutje. Ni podatkov. Okostje. “Popolnoma deformirano” (Narodni muzej Slovenije, Arhiv Arheo­loškega oddelka, inv. št. 432). Pridatki. Glej komentar. Opomba. Po navedbi Kateličevega terenskega dnevnika so pred prihodom arheologov pri terenskih delih našli ob glavah dveh okostij (1953_z0001, 1953_z0002) “uhana” in prstan (5). V uvodu dnevnika je opis prihoda upravnika muzeja v Kranju Ceneta Avguština v Narodni muzej. Prinesel je “štiri ketlaške uhane z emajlom ulite, en prstan iz srebrne zlitine”. Na marca in aprila 1957 narisani risbi naglavnega obročka (3) Erne Navinšek je ob odlomku oznaka “sonda I, grob 2”, tako da ni dvoma, da gre za enega od prvih predmetov, najdenih na grobišču (glej še komentar). Komentar. Če gre za iste predmete, kar lahko razumemo iz pripovedi dnevnika, ostaja nejasno, zakaj se je število naglavnih obročkov v opisih skrčilo s štiri na dva. Res pa je, da so v muzeju nato narisali in opisali tri (1, 2, 3), od katerih eden (2) ni emajliran. Predmetna kartoteka pripisuje enega (1) grobu 1953_z0001, drugega (2) pa grobu 1953_z0002, kar nima opore v terenskih podatkih in je najverjetneje posledica poznejšega prizadevanja, da bi predmetoma dodelili natančnejše najdbne podatke. Naglavni obroček (3) ima par v naglavnem obročku (4), ki ga predmetna kartoteka sicer pripisuje grobu 1953_z0011, kjer pa ga po terenskih podatkih ni bilo (glej opis groba 1953_z0011). Verjetno je, da je imel oznako, da pripada grobu 1, pa se je (ob prepisovanju podatkov?) zgodila pomota in je dobil oznako 11. Gre najverjetneje za četrti naglavni obroček iz grobov 1953_z0001 in 1953_z0002. Predmeti iz grobov 1953_z0001 in 1953_z0002 (1) Bronast ulit naglavni obroček s polmesečastim locnom, ki ima na polmesecu tri roglje in obrobo, ki posnema zrnjenje. Okrašen je z jamičastim emajlom bele, rumene in rdeče barve. Mere: š. 28,2 mm, v. 41,5 mm, deb. 2,0 mm, t. 4,4 g. Inv. št. GM KFC 850. (2) Bronast (da gre za bron je potrdila XRF analiza) naglavni obroček. Locen je razkovan v polmesec z dvema odebeljenima rogljema in z obrobo, ki je okrašena z vrezom. Na polmesecu je vrezan someren živalski okras. Površina okrog živalske podobe je zapolnjena z drobnimi vrezanimi krožci in ob robovih obdana z vrezanima črtama. Na spodnjem robu polmeseca so bile luknjice, ena je dobro vidna. Mere: š. 29,0 mm, v. 39,0 mm, deb. 0,5 mm, t. 3,0 g. Inv. št. GM KFC 1537b. Komentar. Luknjice na spodnjem robu so bile verjetno namenjene pritrditvi obeskov, ki pa jih niso našli. (3) Verjetno bronast naglavni obroček. Ulit locen je bil razširjen v polmesec, slutiti je obrobo, ki posnema zrnjenje. Zdi se, da je bil žičnati del locna vdet posebej. Na polmesecu je bil rastlinski okras izdelan z jamičastim emajlom. Mere: š. 27,5 mm, v. 26 mm. Predmet manjka, opis po risbi. (4) Poškodovan bronast ulit naglavni obroček. Polmesečast locen z dvema odebeljenima rogljema in s stanjšano obrobo je okrašen z jamičastim emajlom svetlomodre, temnomodre in zelene barve. Del locna je odlomljen. Mere: š. 28,0 mm, v. 40,0 mm, deb. 2,0 mm, t. 4,0 g. Inv. št. GM KFC 78. (5) Srebrn prstan. Predmet manjka. Opomba. Glej še opis groba 1953_z0002.

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Pleterski Andrej, Štular Benjamin, Belak Mateja, Bešter Helena Začetek in konec raziskovanj grobišča pri Župni cerkvi v Kranju (1953 in 2011--2013) Opera Instituti Archaeologici Sloveniae 38 (Grobišče Župna cerkev v Kranju 3) Ljubljana 2019 39