Report

Site name:
Gradišče
Site features:
Elevation, settlement, Ceramics
Time span:
450 - 650
Hamlet:
Gradišče nad Bašljem
Settlement:
Bašelj
Topographic unit:
Preddvor
Topographic area:
Kranj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Objavljen le izbor PA najdb, zato je datacija zgolj okvirna..Opis lokacije in najdišča: , Poznoantična naselbina Gradišče (871 m) se dviga nad vasjo Bašelj ob vznožju 2132 metrov visokega Storžiča. Postavljena je bila tik ob sedlu, čez katerega je vodila pot prek Bašeljskega prevala (1630 m) naprej proti severu. Bila je obdana z obzidjem, v notranjosti je vidnih več antropogenih teras. Obzidja ni bilo na V strani, kjer se pobočja strmo spuščajo proti potoku Belca. Izkopavanja so odkrila del obzidja in vhod v naselbino na zahodni strani. Odkrit in raziskan je bil tudi stolp, ki je bil prizidan.Natančnost lokacije: natančna lokacija