Report

Site name:
Sv. Marija
Site features:
burials next to / in the church, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Time span:
900 - 1850
Settlement:
Trebnje
Topographic unit:
Trebnje
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: južno od cerkve, ca., 236, k.o.Trebnje, Pri sondiranju ob južni strani župnijske cerkve v Trebnjem je bilo ob rimskih najdbah (Puš 1965, 199), odkritih tudi 10 zgodnjesrednjeveških grobov (Knez 1966, 507). Pri štirih so bili odkriti pridatki. Gre izključno za pridatke ketlaške skupine in v enem primeru skupaj s poznorimsko čebuličasto fibulo (prim. Knez 1967, 391; isti 1964, 125)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna,