Report

Site name:
Groblje
Site features:
Elevation, fortification / tower, Ceramics
Time span:
1300 - 1500
Settlement:
Žlan
Topographic unit:
Bohinjska Bistrica
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Muzej Joanneum v Gradcu hrani s tega najdišča odlomek pečnice s sv. Jurijem, ki ubija zmaja. primerjava je iz 15. st. Očitno gre za poznosrednjeveško utrjeno točko..Opis lokacije in najdišča: ledina Groblje (kataster Savica, list 11, št. 16, 17), V ob vasi, Na temenu vzhodno od vasi je še vedno dobro viden krožen obrambni nasip. V njem naj bi Šmid našel ostanke dveh zidanih stavb..Natančnost lokacije: natančna lokacija