Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery over 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction NW, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery
Settlement:
Kohldorf - Voglje
Topographic unit:
Eberndorf - Dobrla vas
Topographic area:
Völkermarkt - Velikovec
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: vodovod pri hišah št. 26 in 28a, KG Kühnsdorf: 220, 259/5,259/6, Rob terase, ki se spušča proti severozahodu proti Dravi.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,