Report

Site name:
Sv. Helena
Site features:
Elevation, cemetery
Settlement:
Koštabona
Topographic unit:
Šmarje pri Kopru
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , V izročilu omenjene ruševine cerkve in okostja na ledini "sv. Helena" (Boltin Tome 1986, 303), trenutno ni možno locirati natančneje. Toponim sv. Helena, danes ni v rabi na območju obdelanih površin Koštabone, ki so predmet kmetijskih subvencij (Vir: GERK; prostorska zbirka domačih imen 2020). Imenovana ledina naj bi bila ob cesti v Šmarje, kjer najdemo na franciscejsekm katastru prav tako arheološko izpovedno ledino "Merischie" (https://mapire.eu/en/map/cadastral/?layers=3%2C4&bbox=1528083.7853770396%2C5 ?.Kakovost podatkov in datiranje: izročilo, privzeto po objavi, po stari objavi, Trenutno datiranje ni možno..Natančnost lokacije: najbližje naselje.Drugačno najdišče ali najdba: Potencialno najdišče ni možno časovno opredeliti.