Report

Site name:
Sandgrube Matzner
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Single grave (up to 10), plaine - burial ground, there is no elevation, cemetery, Ceramics, Tool
Time span:
660 - 750
Settlement:
Brückl - Mostič
Topographic unit:
Brückl - Mostič
Topographic area:
St. Veit a. d. Glan - Št. Vid
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, tipološka (lastna), videli material, malo najdb, Datirati je mogoče saks, ki spada najverjetneje v drugo polovico 7. st., vendar ne gre izključiti tudi poznejšega časa. Lonček je tipa S2..Opis lokacije in najdišča: Peskokop Matzner, danes del naselja ob cesti proti pokopališki cerkvi St. Johannes, 434/1, Brückl, Nekoč njive, ki so se spuščale proti zahodu do Krčice..Natančnost lokacije: natančna lokacija