Report

Site name:
Site features:
Single find
Settlement:
Tolsti vrh
Topographic unit:
Šentjernej
Topographic area:
Novo mesto
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Na Globočnikovi Arh. karti Kranjske iz leta 1889 je Tolsti vrh označen kot merovinško najdišče. Neznane najdbe so izgubljene. Trenutno je premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo..Kakovost podatkov in datiranje: , Trenutno premalo podatkov za zgodnjesrednjeveško datacijo..Natančnost lokacije: najbližje naselje