Report

Site name:
Onger
Site features:
settlement, Ceramics, other finds
Time span:
600 - 900
Settlement:
Trzin
Topographic unit:
Mengeš
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: - 378 m visok hrib nad Trzinom, Plosk vrh hriba Onger, 75 m nad vasjo Trzin ima več naselbinskih teras na prostoru, ki je dolg 340 m in 120 m širok. Na zahodnem pobočju hriba Onger so ob sondiranjih pred gradnjo stanovanjskih hiš našli tudi zgodnjesrednjeveško lončenino, enako v zgornjih plasteh vseh poskusnih izkopov na Ongerju.Drugačno najdišče ali najdba: ovčji zvonec.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe še niso objavljene, med prikazanimi ni razvitejših oblik.