Report

Site name:
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, 10-60 graves, direction SE, Slope - burial ground, Terrace edge / embankment, cemetery, Ceramics, non-ceramic vessels, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
750 - 800
Settlement:
Hausleiten
Topographic unit:
Steyr
Topographic area:
Steyr
Region:
Upper Austria
Country:
Austria
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, privzeto po objavi, sintetična analiza objavljena in lastna, jagode iz halofitskega pramenastega stekla, ni predmetov iz nujno 9. st..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: peskokop Josefa Grammerja, na robu rečne terase, ki se spušča proti jugovzhodu