Report

Site name:
med grajeno in Volkmajerjevo cesto ("hunski grob")
Site features:
there is no elevation, cemetery
Time span:
350 - 450
Settlement:
Rabelčja vas
Topographic unit:
Ptuj
Topographic area:
Ptuj
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Med Grajeno in Volkmajerjevo cesto je bilo odkritih več grobov iz poznorimskega obdobja in obdobja preseljevanja ljudstev. V opuščena apnenico je bil vkopan grob vojščaka, verjetno Huna, iz sredine 5. st. V severnem delu izkopnega polja je bilo grobišče uničeno oz. že predhodno izkopano - vidne so bile so številne izpraznjene grobne jame, ki so morda ostale po Kohautovih izkopavanjih 1898-99.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, videli material, malo najdb, poznorimsko.Natančnost lokacije: lokacija v del naselja