Report

Site name:
Sv. Pavel
Site features:
settlement
Settlement:
Vrtovin
Topographic unit:
Črniče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Rutar Simon 29. (Ruine St. Paul im Wippacher-Thale) Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 12 Wien 1886 81-82
Kastelic Jože Najdbe zgodnjega srednjega veka v Gojačah pri Gorici Zgodovinski časopis 6-7 (1952-53) Ljubljana 1953 95-97
Svoljšak Drago, Knific Timotej Vipavska dolina Situla 17 Ljubljana, Nova Gorica 1976 23-24
Svoljšak Drago Sv. Pavel nad Vrtovinom. Rezultati sondiranja leta 1966 Arheološki vestnik 36 Ljubljana 1985 195-236
Ciglenečki Slavko Višinske utrdbe iz časa 3.do 6. st. v vzhodnoalpskem prosotoru. Höhenbefestigungen aus der Zeit vom 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum Dela 1. razreda SAZU 31 Ljubljana 1987 90-92
Ciglenečki Slavko Trace di un insediamento tardo (Vi-IX sec.) nei siti della tarda antichita in Slovenia Il territorio tra tardoantico e altomedioevo metodi di indagine e risultati Firenze 1992 T. 1/6-7
Marušić Branko Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku Monografije i katalozi 4 Pula 1995 51
Pröttel M. Philipp Mediterrane Feinkeramikimporte des 2. bis 7. Jahrhundert n. Chr. im Oberen Adriaraum und in Slowenien Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen 2 Espelkamp 1996 230
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 335
Karo Špela Oprema konja v zgodnjem srednjem veku (magistrsko delo) Univ. v Lj., FF, Oddelek za arheologijo Ljubljana 2003 44
Odar Boštjan Lokostrelstvo v pozni antiki in zgodnjem srednjem veku Diplomsko delo, Univ. v Lj., FF, Odd. za arheologijo Ljubljana 2003 50-51
Knific Timotej Na stičišču treh svetov. Arheološki podatki o Goriški v zgodnjem srednjem veku. Al punto d'incrocio di tre mondi. Dati archeologici del Goriziano nell'Alto Medio Evo Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja 29, 2002 Nova Gorica 2004 20
Bitenc Polona, Knific Timotej Zgodnjesrednjeveški Sv. Pavel nad Vrtovinom v Vipavski dolini Goriški letnik 37-38 Nova Gorica 2015 151-175
Švajncer Janez J. Vojni muzej Logatec: zakladi zgodovine Logatec 2016 93-94