Report

Site name:
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Pavla vas
Topographic unit:
Tržišče
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Korošec Paola Prazgodovinska gomila v Pavlovi vasi pri Tržišču na Dolenjskem Poročilo o raziskovanju paleolita, neolita in eneolita v Sloveniji 2 Ljubljana 1965 73-81
Knez Tone Staroslovanske najdbe na Dolenjskem in v Beli krajini. Frühslawische Funde aus Dolenjsko (Unterkrain) und Bela krajina (Weisskrain) Arheološki vestnik 18 Ljubljana 1967 391