Report

Site name:
grajsko dvorišče
Site features:
fortification / tower, Ceramics, Tool
Time span:
1200 - 2020
Settlement:
Slovenska Bistrica
Topographic unit:
Slovenska Bistrica
Topographic area:
Maribor
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Dvorišče gradu Slovenska Bistrica, Pri izkopavanju grajskega dvorišča so bili odkriti temelji pravokotnega stolpa, velikega 6 x 6 metrov..Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Lončenina, odkrita med izkopavanjem grajskega dvorišča, kaže poznosrednjeveški in novoveški karakter. Datacija pred začetek 13. stoletja ni verjetna.