Report

Site name:
Vodice
Site features:
there is no elevation, settlement, Tool, weapons, Costume and jewelry
Time span:
350 - 420
Settlement:
Kalce
Topographic unit:
Logatec
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , ob rimski cesti iz Emone proti hrušici je bila večja naselbina na mestu, kjer se cesta začne dvigovati proti Hrušici. S širšega območja je poznano več najdb (predvsem detektorskih)..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Večina predmetov spada v poznorimsko obdobje, čeprav je verjetno naselbina funkcionirala že prej.