Report

Site name:
Site features:
church, Elevation, Cult place
Time span:
500 - 900
Hamlet:
Srmin=Sermin
Settlement:
Koper
Topographic unit:
Koper
Topographic area:
Koper
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: gotovo ne vse, vendar ni podatka, na katerih leži grobišče!, 5711/4, 5715, 5714/1, 6019, 5714/2, 5712, 5713, k.o. Bertoki, Nad ostanki antične vile so odkrili tloris enoladijske zgodnjesrednjeveške cerkve, ki je bila zgrajena s preuporabo antičnih ruševinskih ostankov. Ob tem je bilo odkritih 27 okostnih grobov iz obdobja med 6. in 9. stoletjem (po C14). Kaže, da je cerkev datirana po teh grobovih..Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, naravoslovna, po stari objavi,