Report

Site name:
Hochgosch
Site features:
Elevation, fortification / tower
Time span:
850 - 900
Settlement:
Großegg
Topographic unit:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Topographic area:
Spittal a. d. Drau - Špital na Dravi
Region:
Carinthia
Country:
Austria
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: najvišji vrh gorskega grebena Fratres med Millstattskim jezerom in dolino Drave, KG Großegg: 415/1, Hochgosch ima raven vrh s strmimi pobočji. V koreninah izruvanih dreves leta 1996 ni bilo opaziti najdb. Okop je narejen nekaj m pod naravnim robom, verjetno zato, da so imeli kar najmanj dela s kopanjem in prenašanjem gradiva. Potrebno je bilo sipino samo rušiti navzdol. Nasip je iz zemlje in pravokotno položenih brun, na čelni strani je obložen s suhozidom. Vhod je na severnis trani, kjer je najlažji vhod, tam se priključi na pot proti St. Wolfgangu. Notranjost gradišča je razdeljena na dva dela, večjega ?<0> ?.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, naravoslovna, sintetična analiza objavljena in lastna, Dendrodatum bruna iz okopa - zadnja letnica je 848, ki pa ni leto poseka. Historično je precej verjeten čas upora Karlmana očetu Ludviku Nemškem, ko se je šel skrit v Karantanijo. Spor je trajal od 863 do 865.