Report

Site name:
Krtovšče
Site features:
a burial ground without a church, cemetery up to 500 m from the village, Skeleton grave, Flat burial ground, Single grave (up to 10), direction E, Slope - burial ground, cemetery
Settlement:
Kopriva
Topographic unit:
Dutovlje
Topographic area:
Sežana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, brez konteksta,.Opis lokacije in najdišča: na severnem robu vasi (po parc. št. ne gre za severni, ampak za travnik na vzhodemi robu vasi!), 13, k.o.Kopriva, Breg, ki se spušča proti vzhodu