Report

Site name:
Savnikova gramoznica
Site features:
Terrace edge / embankment, cemetery, weapons, Costume and jewelry
Time span:
800 - 900
Settlement:
Sela pri Dobovi
Topographic unit:
Dobova
Topographic area:
Krško
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, Naglavna obročka nimata neposredne primerjave. Konceptualno sta najbljižje nakitu v avarskih grobovih (prim. Daim 1998, 133, Taf. 19:4; isti 2003, 552, Pl. 24:1), izvedbeno deloma ustrezajo primerkom iz grobišča Nitra-Lupka datiranega v 9. in 10. stoletje (Vlkolinská in Spišiak 2017, 170, Obr. 19: 3-4). Zato je čas njunega prihoda v grob v Selah pri Dobovi verjetnejši v 9. stoletju, kot pa kasneje. Knific ju po tehnoloških in oblikovnih značilnostih obravnava kot mlajša, t. i. belobrdska naglavna obročka.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na zahodni strani nekdanje Savnikove gramoznice. Danse zasute in preko so njive. Grobišče je bilo ob strugi Gabernice. V 19. stoletju je ta sicer tekla drugje (čez Mostec), vendar so jo pred kratkim zopet regulirali na območje stare struge, severno od Mosteca, torej mimo grobišča., Na zahodni strani Savnikove gramoznice, v kateri so od leta 1932 in pred letom 1953 pri kopanju peska nestrokovno odkopali okoli 40 okostij z različnimi pridatki, so v poskusnih sondah (leta 1953) odkrili 3 zgodnjesrednjeveška okostja s pridatki (Stare 1954, 123-124). Iz groba 2 izhajata ulita naglavna obročka s paličastim priveskom na spodnji strani preprostega locna z ravno odrezanima koncema (Korošec 1954, 168-169: Sl. 1; Guštin 1990, 20: Slika sp. desno). Datirani so v čas po 2. polovici 9. stoletja