Report

Site name:
Na Žalah
Site features:
flat graveyard, cemetery
Time span:
600 - 1100
Settlement:
Srednja vas v Bohinju
Topographic unit:
Srednja vas v Bohinju
Topographic area:
Radovljica
Country:
Slovenia

Bibliography

Author
Title
Publicaton
Published in
Year
Page
Schmid Walter Tätigkeitsbericht. Krain. Mitteilungen der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale 6 Wien 1907 301
Šmid Walter (Schmid) Altslovenische Gräber Krains Carniola 1 Laibach 1908 17-21
Šmid Walter (Schmid ) Deželni muzej Rudolfinum v Ljubljani. Poročilo za leto 1907 Ljubljana 1908 17-19
Toldt C. Die Schädelformen in den österreichischen Wohngebieten der Altslawen Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 42 (III. Folge 12) Wien 1912 247-280
Schmid Walter (Šmid Valter) Okrog Ajdovskega gradca Jutro, št. 198, 28.8.1936 Ljubljana 1936 3
Dinklage Karl Oberkrains Deutschtum im Spiegel der karolingischen Bodenfunde Carinthia I/131 Klagenfurt 1941 360
Dinklage Karl Die frühdeutschen Bodenfunde aus Krain und Untersteiermark Germanen Erbe 6 Leipzig 1941 69 ss
Gabrovec Stane Bohinjska Srednja vas Varstvo spomenikov 7, 1958-59 Ljubljana 1960 321-322
Korošec Paola Poskus delitve slovanske materialne kulture na področju Karantanije Zgodovinski časopis 15 Ljubljana 1961 157-194
Rjazancev A. Poiskusno taljenje bobovca v vetrni peči v Studorju Železar 4 Jesenice 1962 31, 57
Valič Andrej, Gabrovec Stane Srednja vas v Bohinju Arheološka najdišča Slovenije Ljubljana 1975 167-168
Vičič Boris K arheološki topografiji Bohinja Kronika 31 Ljubljana 1983 1-7
Valič Andrej Pregled ledin in arheoloških najdišč Bohinjski zbornik Radovljica 1987 38, 14
Bitenc Polona, Knific Timotej (editors) Od Rimljanov do Slovanov. Predmeti. Razstava, Narodni muzej Slovenije v Ljubljani, 2. junij - 15. november 2000 Ljubljana 2001 št. 367
Draksler Ingrid O zgodnjesrednjeveških živalskih in antropomorfnih upodobitvah. (Immagini zoomorfe ed antropomorf nell'eta paleochristiana) Goriški letnik 30-31/2003-2004. Zbornik prispevkov v počastitev 75-letnice prof. Sergia Tavana Nova Gorica 2005 341-355