Report

Site name:
Stari grad (Zaprice)
Site features:
Elevation, settlement
Time span:
350 - 650
Settlement:
Kamnik
Topographic unit:
Kamnik
Topographic area:
Ljubljana
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: , Naselbinske terase so vidne na severovzhodnem pobočju Starega gradu nad Kamnikom.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, Najdbe niso objavljene, zato datacija ni zanesljiva