Report

Site name:
Šmarata
Site features:
there is no elevation, settlement
Time span:
380 - 450
Hamlet:
Sv. Marjeta
Settlement:
Šmarata
Topographic unit:
Loška Dolina
Topographic area:
Postojna
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Pod in v okolici cerkve sv.. Marjete,.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Drugačno najdišče ali najdba: V sondah najdenih več rimskih objektov.Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, ni 1 niti 3, privzeto po objavi, po stari objavi, najdbe kažejo na dokaj ozko obdobje med koncem 4. in sredino 5. st.