Report

Site name:
sv. Tomaž
Site features:
church, Cult place
Topographic unit:
Renče
Topographic area:
Gorica
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Opis lokacije in najdišča: Vrh tomaškega hriba, Vrh so uničili številni vojaški vkopi iz prve svetovne vojne..Natančnost lokacije: najdišče ni locirano.Kakovost podatkov in datiranje: , 1751 je bil tam še puščavnik, na franciscejski kataster ni več vrisana. Sicer nedatirana