Report

Site name:
Kotare - baza
Site features:
agricultural settlement, Unfortified settlement, small settlement, pit buildings, there is no elevation, settlement, Ceramics
Time span:
500 - 700
Settlement:
Murska Sobota
Topographic unit:
Murska Sobota
Topographic area:
Murska Sobota
Country:
Slovenia
Archeological site description:
Kakovost podatkov in datiranje: arheološki sledovi, sintetična objava, tipološka (lastna), sintetična analiza objavljena in lastna, V pregledu (Kerman 2018) avtor navaja datacijo zgodnjesrednjeveške poselitve med konec 6. in 9. stoletje. Med objavljenim gradivom prevladujejo odlomki prostoročno izdelanih loncev z neobvertenimi ustji (S1) in z enostavnimi obvrtenimi ustji (S2). Relativno majhen delež je obvrtenih ustij, ki so rahlo preoblikovana (S3). Mlajših ustij ni. Na podlagi številčnega razmerja med posameznimi skupinami ustij in C14 datacijami se zdi Kermanova datacija nekoliko premlada. Poselitev najdišča bi veljalo datirati med ?????????????????????????????D?????????????.Natančnost lokacije: natančna lokacija.Opis lokacije in najdišča: Na prostoru AC baze ob izvozu Murska Sobota, ob nekdanji strugi potoka Dobel., Večje in manjše jame z zgodnjesrednjeveško lončenino, enakomerno razporejene po relativno velikem prostoru (ok. 150 x 150 m). Nekatere med njimi je izkopavalaec opredelil kot naselbinske jame. Stavbne opreme (peči) niso bile odkrite. Pri posameznih jamah so bile odkrite jame za stoje. Koncentracije jam, ki bi nakazovale posamezne domačije, ni videti.